Get Adobe Flash player

GPS Tracking , GPS Tracker อุปกรณ์ GPS ติดตามรถ พร้อมระบบติดตามรถแบบ REALTIME ติดตามรถยนต์และควบคุมรถสินค้า ด้วยระบบ GPS ผ่านดาวเทียม และให้เช่า GPS

DEE-IN : อุปกรณ์ GPS พร้อมระบบ GPS ติดตามรถ (GPS Tracking / GPS Tracker) ติดตามรถทุกชนิด

บริษัท Innovationpool Asia Co.,Ltd. หรือ Dee-in ได้พัฒนาและนำเข้า อุปกรณ์ติดตามรถ(GPS Tracking) มาตราฐานสูงสุดจากสหรัฐอเมริการพร้อมนำระบบติดตามรถผ่านดาวเทียมแบบ REALTIME ที่ทันสมัยที่สุด เป็นนวัตรกรรมที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจของท่าน เพื่อติดตามรถยนต์ รถบรรทุก และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหว เพื่อให้ท่านได้ทราบตำแหน่ง แบบ REALTIME ตลอดเวลาและยังสามารถควบคุมการทำงานระยะไกลได้ด้วยระบบการติดตามรถ Online ที่ทันสมัย มีความปลอดภัย และแม่นยำสูงที่สุด และให้เช่า GPS ด้วย

GPS Tracking หรือที่เรียกว่าระบบติดตามรถผ่านดาวเทียม เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริการยานพาหนะในยุดใหม่ และการนำอุปกรณ์ติดตามรถ หรือ กล่อง GPS มาใช้ร่วมกับระบบติดตามรถ ที่ชื่อว่า "ระบบ Intelligence aWarelive Fleet Tracking" ที่ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถมากกว่าการติดตามพฤติกรรมการใช้รถ เช่น

  • สามารถติดตามดูเส้นทาง Online ได้แบบ Real time
  • ตรวจสอบความเร็วของรถได้ตลอดเวลา
  • ตรวจสอบการขับขี่รถออกนอกเส้นทางได้
  • สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (cost analysis) ได้
  • เก็บข้อมูลการทำงานต่อวันได้
  • สามารถคิดค่าแรงโดยรวมต่อหน่วยได้
  • สามารถเก็บข้อมูลค่าบำรุงรักษารถเช่น น้ำมันที่ใช้วิ่ง, น้ำมันเครื่อง, แบตเตอรี่, ยางรถ ฯลฯ เป็นต้น
  • สามารถกำหนดรายจ่ายให้สัมพันธ์กับรายรับได้

ศักยภาพของโปรแกรม GPS Tracking อัจฉริยะถูกออกแบบมาให้สามารถนำผลที่ได้เหล่านี้มาบริหารจัดการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจึงสามารถกำหนดรายจ่ายให้สัมพันธ์กับรายรับได้อย่างใกล้เคียงที่สุด ส่งผลให้องค์กรหรือผู้ประกอบการเกิดประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียอย่างครบวงจรของการใช้รถจึงสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างแท้จริง

อ่านต่อ >>Dee-in GPS Tracking Fleet Management

ข่าวและกิจกรรม

คุณ ฉัตรดา ลาภมหานนท์ รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาสาขาบริหารธุรกิจ Asean Awards 2015...
รางวัลผู้บริหารองค์กรการให้บริการดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี โดยสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ในงานพิธีประทานโล่รางวัลเกียรติยศ หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ บุคคล-องค์กร การบริหาร การผลิตผลงาน ดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุม ๑ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อาคารศูนย์วัฒนธรรม ชั้น...
ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจ ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสำคัญของบริษัทต่างๆ ทั้งในแง่ต้นทุนการผลิตตลอดจนกระทั่งการชี้วัดมาตรฐานการให้บริการขององค์กรนั้นๆ "GPS Tracking" หรือระบบอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม จากอดีตที่หลายคนเข้าใจว่ าเป็ นเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามยานพาหนะเพื่อป้องกันการใช้งานผิดประเภท หรือป้องกันการสูญหายปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นอาวุธสำคัญที่ตอบโจทย์การเสริมศักยภาพด้ านการผลิตและการขนส่งให้กับองค์กรทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างขาดไม่ได้บริษัท อินโนเวชั่นพูลเอเซีย จำกัด คือหนึ่งในผู้นำตัวแทนจำหน่าย GPS Trackingในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ "DEE-IN" ความแข็งแกร่งของแบรนด์ นี้อยู่ที่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยปัจจัยผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมควบคู่กับการบริการที่เหนือกว่า Download...
เมื่อวัน วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)ได้จัดทำ โครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี2011: QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2011 ณ.หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม...
นิตยสาร GM : ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งขององค์กรอย่างมืออาชีพ ด้วยอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม [ Download ]...

ส่วนหนึ่งของลูกค้าชั้นนำที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

our_customer1
our_customer2
our_customer3