อุปกรณ์และระบบติดตามรถ (GPS Tracking) รุ่น VP.400

GPS Tracking ติดตามรถ : รุ่น VP.400

VP.400 OBDII เป็นอุปกรณ์/ระบบติดตามรถ(GPS Tracking) สำหรับรถเล็ก Plug in โดยไม่ต้องใช้สายไฟในการเชื่อมต่อกับรถยนต์
การทำงานของ Software

ใช้ remote online ในการสั่งงานและแก้ไขข้อมูล

vp 400
I. ความสามารถของระบบติดตามรถ การติดตามเส้นทางการเดินทาง
 1. แสดงสถานะการติดตามรถตั้งแต่ 1 นาทีขึ้นไป
 2. เลือกIconให้ตรงกับชนิดรถได้มากกว่า 10 ชนิด
 3. แสดงสถานะรถยนต์จอด, ติด, ดับ
 4. แจ้งเตือนการออกนอกเส้นทางเป็นรูปหลายๆเหลี่ยม
 5. แจ้งเตือนการออกนอกเส้นทางเป็น sms และ e-mail
 6. แจ้งเตือนการเข้าในพื้นที่ห้ามเข้า
 7. สร้างจุดในการเดินรถเฉพาะเส้นทาง
II. ความสามารถในการป้องกันอุบัติเหตุและการสูญเสียทรัพย์สิน
 1. แจ้งเตือนการขับรถเร็วด้วย sms, e-mail
III. เพิ่มขีดความสามารถในการบำรุงรักษารถยนต์
 1. ตั้งคำสั่งล่วงหน้าให้เตือนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ยางรถยนต์และอะไหล่อื่นๆ
 2. แจ้งเตือนการรายการบำรุงรักษารถยนต์เมื่อรถวิ่งครบระยะทาง
IV. ความสามารถรายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต้นทุนยานพาหนะ
 1. วิเคราะห์ต้นทุนค่าน้ำมันในการใช้งาน และค่าเฉลี่ยต่อรอบในการเดินทาง
 2. วิเคราะห์ต้นทุนค่าบำรุงรักษารถ และค่าเฉลี่ยต่อเดือนในการบำรุงรักษารถ
 3. วิเคราะห์ต้นทุนค่าแรงคนงาน และค่าแรงเฉลี่ยต่อเดือน
V. เลือกตั้งเวลาในการแบบออกรายงาน
 1. ตั้งเวลาส่งรายงานไปที่ e-mail เป็นรายสัปดาห์,รายเดือน
 2. ออกรายงานเป็นรายชั่วโมงและรายวัน
 3. สรุปรายงานเป็นรายวันและรายงานผลสรุปรวมสิ้นเดือน
Download : VP400 pdf download